Pivacybeleid

Ana Dylan, gelegen ad Noordzee 1

3825 WD Amersfoort / Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ana Dyla vindt de privacy en veiligheid van al haar klanten erg belangrijk en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, hebben wij een aantal van uw gegevens nodig.

Ana Dyla gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
– Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Als u ook uw telefoonnummer opgeeft, gebruiken wij deze alleen om u te informeren over belangrijke wijzigingen met betrekking tot uw bestelling.
– Om het winkelen bij Ana Dyla zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en nog beter aan uw wensen voldoen.
Met uw toestemming gebruiken wij uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Indien u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich afmelden via de link onderaan elke mailing.
Wanneer u bij Ana Dyla een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw persoonlijke account slaan wij informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die wij krijgen van onze bezoekers helpen ons onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ana Dyla verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor-en achternaam
– Seks
- Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatie gegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaattype
– Bankrekeningnummer (na betaling van een geplaatste bestelling)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anadyla.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Ana Dyla verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid bieden om een ​​account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Ana Dyla analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af ​​te stemmen op jouw voorkeuren.
– Ana Dyla volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Ana Dyla verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingteruggave.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ana Dyla neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ana Dyla) tussen zit. Ana Dyla gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:
– Wordpress & Woocommerce het achterliggende systeem van onze webshop.
– Mollie de verwerking van al onze online betalingen
– Paypal-verwerking van onze Paypal-betalingen
– Google voor adwords en analyses
– Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Youtube
– Stuur bureau voor de online chatfunctionaliteit van onze website
– Mailchimp & Actieve Campagne voor onze mailwijzigingen
– Whatsapp – we verwijderen elk WhatsApp-oproep of gesprek binnen 24 uur
– Telefoon – we verwijderen elk telefoonnummer binnen 24 uur
Ana Dyla zal er te allen tijde alles aan doen om onverwachte gevolgen voor betrokkene te beperken en hem/haar op de hoogte te houden.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Ana Dyla bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > minimaal 5 jaar > wettelijke verplichting
Adres> minimaal 5 jaar> wettelijke verplichting
IP-adres> tot 2 jaar> wij willen de website graag laten functioneren volgens uw wensen en behoeften.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Ana Dyla verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ana Dyla blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, zullen wij bepaalde aspecten van uw persoonlijke gegevens, zoals contact- en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en de betalingsopties op maat kan maken voor jou. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarna.

Om u andere betalingsmogelijkheden te kunnen bieden, geven wij bepaalde aspecten van uw persoonlijke gegevens, zoals contact- en bestelgegevens, door aan Mollie, Afterpay & Paypal, om te beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsmogelijkheden en om de betalingsmogelijkheden voor u. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ana Dyla gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ana Dyla gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Meer informatie over cookies vindt u hier.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Klik hier voor een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derde partijen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die het websitebezoek voldoet
Bewaartermijn: 2 jaar

Koekje: Project Cece
Naam: Cece
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet gelinkt vanaf hun website
Bewaartermijn: 2 jaar
Project Cece ontvangt geen persoonlijke gegevens of IP-adressen.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ana Dyla en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anadyla.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ana Dyla wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link.

Ana Dyla kan de door u verstrekte gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden waarin nog niet is voorzien in ons Privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens voor deze nieuwe doeleinden te gebruiken, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonsgegevens en om u de mogelijkheid te bieden uw deelname te weigeren.
Als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Ana Dyla. Bij wijzigingen in ons Privacybeleid vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Hoe wij persoonlijke gegevens beschermen
Ana Dyla neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@anadyla.com.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons Privacybeleid, neem dan contact op met onze klantenservice.

Contactgegevens Ana Dyla:
+31 6 28 61 32 90 & info@anadyla.com