UN Duurzame doelen

  • VN Duurzame ontwikkeldoelen

    Op 25 september 2015 hebben de UN landen een aantal doelen vastgesteld om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en voor iedereen welvaart te waarborgen als onderdeel van een nieuwe duurzame ontwikkelingsagenda. Elk doel heeft specifieke doelstellingen die in de komende 15 jaar moeten worden gerealiseerd. We zijn er trots op dat de wereld wakker wordt en dat we deel uitmaken van deze transformatie en willen jou graag laten zien wat wij doen voor een betere wereld.
  • En voor de luie mensen tussen ons, deed de VN ons een plezier en maakte een ‘Lazy person’s guide to saving the world’. En nu kunnen we het excuus niet gebruiken: ‘Ik kan het probleem niet veranderen’. Samen kunnen we het wel!

Inklapbare content

Doel 1: Beëindig armoede in alle vormen, wereldwijd

Extreme armoedecijfers zijn sinds 1990 met meer dan de helft verminderd. Hoewel dit een opvallende prestatie is, leeft één op vijf mensen in ontwikkelingsregio’s nog steeds minder dan 1,25 dollar per dag, en er zijn miljoenen meer die niet veel meer te besteden hebben, plus veel mensen lopen terug in armoede. Armoede is meer dan het gebrek aan inkomen en middelen om een duurzaam bestaan te waarborgen. Het is honger en ondervoeding, beperkte toegang tot onderwijs en andere basisdiensten, sociale discriminatie en uitsluiting, alsmede het gebrek aan deelname aan besluitvorming. Economische groei moet zijn, inclusief om duurzame banen te creëren en gelijkheid te bevorderen. Check! Wij bieden eerlijke lonen.

Doel 3: Een gezond leven en welzijn bevorderen voor iedereen in alle leeftijden

Het waarborgen van gezond leven en het bevorderen van het welzijn voor iedereen is essentieel voor een duurzame ontwikkeling. Er is significante vooruitgang geboekt bij het verhogen van de levensverwachting en het verminderen van het aantal kinder- en moedersterfte. Er is veel vooruitgang geboekt bij het vergroten van de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen, vermindering van malaria, tuberculose, polio en de verspreiding van HIV / AIDS. Er is echter, veel meer inspanningen zijn nodig om een breed scala van ziekten volledig uit te roeien en veel verschillende aanhoudende en opkomende gezondheidsproblemen aan te pakken. Check! Al onze teamleden zijn verzekerd voor de gezondheidszorg en wij zijn van mening dat dit eerder een gewoonte dan uitzondering zou moeten zijn.

Doel 4: Zorgen voor een inclusief en kwaliteit onderwijs en het bevorderen van scholingsmogelijkheden

Het verkrijgen van een kwalitatief hoogwaardig onderwijs is de basis voor het verbeteren van het leven van mensen en duurzame ontwikkeling. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt om de toegang tot onderwijs op alle niveaus te vergroten en de inschrijvingspercentages in scholen voornamelijk voor vrouwen en meisje te verhogen. Basisvaardigheden zijn enorm verbeterd, maar nog meer inspanningen zijn nodig om nog grotere stappen te realiseren om universele doelen te bereiken. Zo heeft de wereld gelijkheid bereikt in het basisonderwijs tussen meisjes en jongens, maar weinig landen hebben dat doel op alle niveaus van het onderwijs bereikt.

Doel 5: Bereik gendergelijkheid en empower alle vrouwen en meisjes

Terwijl de wereld vooruitgang heeft geboekt op het gebied van gendergelijkheid en vrouwen empowerment onder de Millennium Ontwikkel Doelstellingen (inclusief gelijke toegang tot primair onderwijs tussen meisjes en jongens), hebben vrouwen en meisjes nog steeds te maken met discriminatie en geweld in alle delen van de wereld. Gendergelijkheid is niet alleen een fundamenteel mensenrecht, maar een noodzakelijke basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld.Het verstrekken van vrouwen en meisjes met gelijke toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en vertegenwoordiging in politieke en economische besluitvormingsprocessen zullen duurzame economieën en baten verenigingen en de mensheid in het algemeen stimuleren. Met deze doelstelling kunnen we jouw hulp gebruiken Ons doel is om onze eigen ateliers in Istanbul te openen voor Syrische vrouwen die voor de oorlog moesten vluchten. Deze vrouwen helpen met het creëren een nieuw stabiel leven en zorgen voor eerlijke lonen, goede arbeidsomstandigheden, ziektekostenverzekering en de vrijheid om nieuwe sieraden te creëren (of zelfs nog meer).

Doel 8: Bevorder inclusief en duurzame economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

Ongeveer de helft van de wereldbevolking leeft nog steeds op het equivalent van ongeveer $2 per dag. En op te veel plaatsen in wereld een een baan geen garantie om te ontsnappen aan armoede. Deze trage en ongelijke vooruitgang vereist dat we ons economisch en sociaal beleid herzien en herstellen om armoede uit te roeien. Een voortdurend gebrek aan fatsoenlijke werkmogelijkheden, onvoldoende investeringen en onderverbruik leiden tot erosie van het basis sociaal contract dat aan de democratische samenlevingen ligt. Dat alles moet doorgaan. Het creëren van kwaliteitswerkzaamheden blijft voor bijna alle economieën een belangrijke uitdaging na 2015.Duurzame economische groei vereist dat samenlevingen de voorwaarden scheppen die mensen in staat stellen om kwalitatief hoogwaardige banen te creëren die de economie stimuleren, terwijl ze het milieu niet schaden. Werkgelegenheid en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden zijn ook nodig voor de hele beroepsbevolking. Check!

Doel 12: Zorg voor duurzame consumptie en productie manieren

Duurzaam verbruik en productie gaat over het bevorderen van hulpbronnen en energie-efficiëntie, duurzame infrastructuur, en toegang tot basisdiensten en fatsoenlijke banen en een betere kwaliteit van leven voor iedereen. De implementatie daarvan helpt om algemene ontwikkelingsplannen te bereiken, de toekomstige economische, milieu en sociale kosten te verminderen, het concurrentievermogen te versterken en de armoede te verminderen. Duurzame consumptie en productie streeft ernaar om ‘minder en minder te doen’. Het verhogen van de netto-winstvoordelen van economische activiteiten door het verminderen van het gebruik, de afbraak en de vervuiling van de gehele levenscyclus, met een toenemende kwaliteit van leven. Het omvat onder andere verschillende belanghebbenden, waaronder onder andere bedrijven, consumenten, beleidsmakers, onderzoekers, wetenschappers, retailers, media en ontwikkelingssamenwerking. Het vereist ook een systematische aanpak en samenwerking tussen actoren die in de supply chain werken, van producent tot eindgebruiker. Het gaat om het betrekken van consumenten door middel van bewustmaking en educatie over duurzaam verbruik en levensstijlen, waardoor consumenten voldoende informatie krijgen door middel van normen en etiketten en onder meer op het gebied van duurzame overheidsopdrachten. 70% check! Wij maken gebruik van recycled 925 sterling zilver and we hopen ook de volledige goud productie te kunnen recyclen. (Momenteel staat er per product aangegeven of het goud recycled is. 80% van de edelstenen die wij gebruiken zijn lokaal gevonden en niet gemijnd. We hopen dat we Anadyla.com kunnen inrichten als een platform met veel informatie voor een bewuste levensstijl, duurzame ontwikkeling in harmonie met de natuur.